Engineering Across Cultures Summer 2016

Engineering Across Cultures Summer 2016 1.       ชื่อโครงการ                        Engineering Across Cultures Summer 2016 2.      ระยะเวลาจัดโครงการ          23 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม  2559 3.   ลักษณะกิจกรรม                โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนร่วมกับนักศึกษาจาก University of Michigan จากประเทศสหรัฐอเมริกา       4. คุณสมบัติผู้สมัคร                    1.) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป                    … Continued

เชิญร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน 2555 (Engineering English Summer Program)

สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้จ้า สำหรับโครงการ Engineering English Summer Program ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2556 เชิญร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน 2555 (Engineering English Summer Program) Number of View :1109