วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุน Murata Science Foundation Research Grant 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ จำนวน 5,000,000 เยน จาก Mr.Takehiro Konoike Chairman of the Selection Committee of Murata Science Foundation, Vice President, Director, New Technology Center, Technology & Business Development Unit, Murata Manufacturing Co., Ltd. โดยมี Mr.Yoshikatsu Nakayama, Managing … Continued

SEMINAR ON INDUSTRIAL ENGINEERING FOR THAILAND SUSTAINABLE SMART INDUSTRY

29th Jan 10 2019  : (9.00-12.00) at Conference  Room 3rd floor, Research and Technology Transfer Building (RTT Bld.) Faculty of Engineering (FOE), Chiang Mai University(CMU)  Number of View :460

Industry 4.0 for SMEs-Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment (RISE) Annual meeting

Industry 4.0 for SMEs-Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment;   Marie Sktodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)      Annual meeting    30 – 31 January 2019   NSP RICE GRAIN AUDITORIUM,  Northern … Continued

ประชาสัมพันธ์ LINE Group : Research News เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านทุนวิจัย

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการพัฒนาส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โดยได้จัดทำ LINE Group ชื่อ  “Research News” โดยในเบื้องต้นงานบริหารงานวิจัยฯ ได้ทำการเพิ่มชื่อผู้ใช้ไลน์ของคณาจารย์บางส่วนที่หน่วยงานมีข้อมูล อย่างไรก็ตาม ยังคงมีคณาจารย์อีกหลายท่านที่ยังไม่ได้รับการเชิญ จึงขอความกรุณาคณาจารย์ที่เป็นสมาชิกใน LINE Group อยู่แล้ว ช่วยเชิญชวนคณาจารย์ที่รู้จักและเป็นสมาชิก LINE เข้ามาเป็นสมาชิก LINE Group นี้ด้วย Number of View :645