RDC 2017 ตัดเชือกระดับภาคเหนือแล้ว เตรียมส่ง 3 ทีมตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศที่จุฬาฯ มิ.ย.นี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดแข่งขันออกแบบและ สร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (10th Robot Design Contest 2017 : RDC 2017) รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ   ได้สามทีมตัวแทนเพื่อแข่งต่อระดับประเทศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย 5-24 มิถุนายนนี้ Number of View :1774

วิศวฯ มช. จัดแข่งออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2017 ภาคเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  พร้อมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (10th Robot Design Contest 2017 : RDC 2017) ในกรอบโจทย์ “รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร: หุ่นยนต์น้อยตามรอยพระราชดำริ” ระดับภาคเหนือ Number of View :1902

ตัดสินแล้ว แชมป์ RDC 2016 ภาคเหนือ 3 ทีมชนะ ส่งแข่งต่อระดับประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.โดยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด จัดงานแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC : Robot Design Contest 2016 Number of View :693

ตัดเชือกแข่งหุ่นยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม RDC 2015 ภาคเหนือ ทีมชนะส่งแข่งต่อระดับประเทศ

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระดับภาคเหนือ (Robot Design Contest 2015 : RDC 2015) แข่งรอบชิงชนะเลิศ ได้ทีมชนะ 4 ทีม เป็นตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศในเดือนมิ.ย. นี้ Number of View :700

วิศวฯ มช. จัดแข่งสร้างหุ่นยนต์ตอบโจทย์อุตสาหกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม RDC 2015 ภาคเหนือ

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (Robot Design Contest 2015 : RDC 2015) ในกรอบโจทย์อุตสาหกรรม / สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับภาคเหนือ 22 – 31 พ.ค. นี้ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศ และนานาชาติ Number of View :687

แข่งออกแบบสร้างหุ่นยนต์ตอบโจทย์อุตสาหกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม RDC 2014 ภาคเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัททิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด และศูนย์การค้าดิจิตอลเกตเวย์ ขอเชิญร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักศึกษาจากเขตภาคเหนือ ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (Robot Design Contest 2014 : RDC2014) ภายใต้แนวคิดหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม / สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจที่ดี  ในปีนี้จะมีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ … Continued