ขยายผลหุ่นยนต์ CMU Aiyara เป็น CMU-Chang-Noi มอบให้รพ.สันกำแพง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ

มูลนิธิ/สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการช้างเหล็กกระทืบ COVID-19 เฟส 2  นำโดย คุณสุพัตรา วีรปรีชาเมธ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 24 (Gear 12) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิ ฯ พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ส่งมอบหุ่นยนต์ช้างน้อย CMU-Chang-Noi พร้อมชุด PPE จำนวน 150 ชุด และ Face Shield Pro Tape จำนวน 36 ชิ้นแก่โรงพยาบาลสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการ ฯ นายแพทย์ณรงค์เดช … Continued

นายช่าง “ช้างเหล็ก” ส่งต่อ CMU Aiyara พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ แก่ รพ.นครพิงค์ ฯ

มูลนิธิ/สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการช้างเหล็กกระทืบโควิด-19 นำโดย คุณสุพัตรา วีรปรีชาเมธ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 24 (Gear 12) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิ ฯ พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ส่งมอบหุ่นยนต์ CMU Aiyara,  ชุด PPE จำนวน 200 ชุด และ Face Shield Pro Tape จำนวน 60 ชุด แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการ ฯ นายแพทย์วรเชษฐ … Continued

รวม “แรงเลือดหมู” ส่งนวัตกรรม พร้อมงานประดิษฐ์ช่วยโรงพยาบาล สู้ Covid-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ช่วยเหลือด้านการแพทย์ หรือบริหารจัดการแก่กลุ่มเสี่ยง ตลอดจนผู้ป่วยในช่วงไวรัส Covid-19 แพร่ระบาด โดยมีแผนดำเนินงาน 5 ภารกิจหลัก คือ  สร้างหุ่นยนต์หุ่นยนต์ขนส่งในตึกผู้ป่วย “CMU Aiyara Robot” ส่งอาหาร ยา รวมถึงเก็บเสื้อผ้าใช้แล้วของผู้ป่วย การตั้งกลุ่มวิศวกรอาสาพหุภาคี อุปกรณ์ลดความเสี่ยง swab ปาก/ลำคอผู้ป่วย ต้นแบบอุปกรณ์กักกันเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และการประดิษฐ์ตู้อบด้วยไวโอเลต หรือ ยูวี ภายใต้การทำงานร่วมกันของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 42  ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เป็นประธานสภาฯ นอกเหนือจากนี้ยังมีคณาจารย์ และนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยทั่วประเทศ … Continued

CMU RoboX คว้าแชมป์หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

ทีม CMU RoboX ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Robot Contest 2018) จัดโดย สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย ระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2561 ในงาน “ภาพอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ สวนสาธารณะ Park@Siam สยามสแควร์ Number of View :1144

วิศวฯ มช. ต้อนรับนักเรียนโครงการ “จากตากใบสู่เชียงใหม่ ด้วยใจแบ่งปัน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผู้เข้าร่วมโครงการ “จากตากใบสู่เชียงใหม่ ด้วยใจแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความขยันหมั่นเพียรของนักเรียน Number of View :1367

เปิดบ้านช้างเหล็ก เปิดโลกการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน ม.3 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 10.00 น Number of View :859

วิศวฯ มช.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิศวฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ประดิษฐกรรม  (FAB. Lab.)  ตลอดจนห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่และควบคุม (Motion and Control Lab.) ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยคณบดี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ พร้อมด้วยรศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง อดีตคณบดี Number of View :1363