นศ. ป.โท วิศวฯ อุตสาหการ ได้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมงาน TTI summer seminar 2019 ในญี่ปุ่น

น.ส.พิชามญชุ์ อินทิยศ นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล และ รศ.ดร. นิวิท เจริญใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับทุนสนับสนุนจาก Toyota Technology Institute (TTI) เข้าร่วมงาน TTI Summer Seminar 2019 ในหัวข้อ “Pursuit of Advanced Technology” เมื่อวันที่ 22 – 29 สิงหาคม 2562 ณToyota Technological Institute เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น … Continued

วิศวฯมช.ให้การต้อนรับ มร. มาซาโนริ คาซาอิ และ มิสเตอร์ยูจิ ฟูจิ ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ HIDA

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ มร. มาซาโนริ คาซาอิ และ มิสเตอร์ยูจิ ฟูจิ ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนิน โครงการ “The Overseas Human Resource & Industry Development Association, Japan (HIDA)”  ซึ่ง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือต่อเนื่องจาก โครงการ JODC ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 มาจนถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 … Continued

งาน Kyoto University Visit on Energy Environment Program

วันที่ 7 มีนาคม 2556 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Kyoto University Visit on Energy Environment Program จัดโดยงานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปีวิศวฯ Number of View :859