วิศวฯ มช.ร่วมใจ สานต่อค่าย DirtCamp ครั้งที่ 2 ห่วงใยคลองแม่ข่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดย อ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ หัวหน้าโครงการ สนับสนุนโดย ศูนย์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานและภัยพิบัติ (NID Center), โครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ, บริษัท iMine Soft, บริษัทเด่นชัย เทรดดิ้ง จำกัด และ OASYS Research Group จัดโครงการ “วิศวฯ มช. ร่วมใจ ห่วงใยคลองแม่ข่า DirtCamp ครั้งที่ 2” นำนักศึกษาคณะวิศวฯ ลงพื้นที่คลองแม่ข่าเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ออนไลน์ และนำเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (i-NEMO) เข้าติดตั้งในพื้นที่คลองแม่ข่า อีกทั้งยังเสวนาร่วมกับชุมชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคลองแม่ข่าที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป Number of View :484

CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน

CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำด้วย อ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐสนับสนุนโดย โครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ ,เทศบาลตำบลแม่จัน,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง,หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่จัน จ. เชียงราย ,บริษัทโอเพ่นดรีม และ OASYS Research Group จัดโครงการ “วิศวะ(คอมพิวเตอร์)คลุกฝุ่น (CPE-DirtCamp) ครั้งที่ 1 Number of View :1052