ขอเชิญนศ.เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ACM-ICPC 2015

ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ACM-ICPC 2015 6 กันยายน 2558 ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยกิจกรรมในปี้นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://icpc.baylor.edu/ Number of View :593

นักศึกษา CPE มช. คว้า 3 รางวัลจาก ACM-ICPC 2014

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SIPA จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา ระดับภาคเหนือ (ACM-ICPC Thailand Northern Region Contest 2014) ผลการแข่งขันปรากฏว่านักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขัน Number of View :441