ขยายเวลา!!..เปิดระบบประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการเรียนที่ 2/2555

ประกาศ!!!ขยายเวลา การประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำภาคการเรียนที่ 2/2555 ในระบบ CMU-MIS ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2556 ที่ http://sis.cmu.ac.th/ Number of View :917

เชิญชวนนักศึกษาร่วมประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ออนไลน์ 2/2555

ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าทำการประเมิน การเรียนการสอนของอาจารย์ประจำภาคการเรียนที่ 2/2555 ในระบบ CMU-MIS ตั้งแต่วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ http://sis.cmu.ac.th/ Number of View :1309