Engineering Across Cultures Summer 2016

Engineering Across Cultures Summer 2016 1.       ชื่อโครงการ                        Engineering Across Cultures Summer 2016 2.      ระยะเวลาจัดโครงการ          23 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม  2559 3.   ลักษณะกิจกรรม                โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนร่วมกับนักศึกษาจาก University of Michigan จากประเทศสหรัฐอเมริกา       4. คุณสมบัติผู้สมัคร                    1.) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป                    … Continued

CMU Marathon 2016 คึกคัก วันแห่งความรักของเหล่านักวิ่ง

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดงาน “Chiang Mai University Marathon 2016: Winter Love Run” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 Number of View :1043