CMU Marathon 2016 คึกคัก วันแห่งความรักของเหล่านักวิ่ง

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดงาน “Chiang Mai University Marathon 2016: Winter Love Run” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 Number of View :1074