บัณฑิตวิศวฯ ซ้อมย่อยวันแรก คณบดีให้โอวาทเป็น “ผู้สร้างทั้งดวงมาน”

บัณฑิตทุกระดับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันแรก 19 มกราคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณบดี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทในการเป็นนายช่างที่มีคุณค่า และการเริ่มต้นชีวิตของการเป็น “ผู้สร้างทั้งดวงมาน” Number of View :742

ผู้บริหารวิศวฯ มช.พบผู้ปกครอง และ นศ.ใหม่ เน้นทุกคนมีบทบาทร่วมสร้าง “วิศวกรแห่งน้ำใจ” และ “บัณฑิต มากด้วย 21th Century Skill”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2557  วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และงาน“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์  Number of View :606

โอวาทคณบดีที่มีต่อนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557

คำโอวาท ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ที่มีต่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 กล่าวเมื่องานผู้บริหารคณะฯพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :690

ปัจฉิมนิเทศว่าที่นายช่าง GEAR 41

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดพิธีปัจฉิมนิมเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556  เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคณบดี พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชากล่าวให้โอวาท และอวยพรนักศึกษาให้ก้าวสู่การเป็น “นายช่าง” ที่ดี ส่วนนักศึกษา Gear 41 ถือโอกาสนี้กล่าวคำอำลาพร้อมขอขมาครูบาอาจารย์ ตลอดจนแสดงความกตัญญูต่อผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้งปริญญาชีวิต และวิชาชีพให้ ร้องเพลงมาร์ชวิศวกรรม และบูมร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายของปีการศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ คุณกนิษฐ์ สารสิน (Gear 13) พิธีกรชื่อดัง มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การพัฒนา ปฏิบัติตนในชีวิตการทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=896 ) Number … Continued

ลูกพ่อวิษณุเชิงดอย “ไหว้ครู” ประจำปี 56

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมจิตรำลึกถึงพระคุณและขอขมาครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. ใต้อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ     วรยศ เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีการเจิมหนังสือ พิธีมอบทุนเรียนดี และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่น รวมถึงเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการแก่คณะ ฯ ตลอดจนรับโอวาทจากคณบดี ซึ่งได้กล่าวถึง  พิธีการไหว้ครูอันเป็นการเรียนรู้เชิงสัญลักษณ์ และเปรียบประหนึ่งว่านักศึกษาหรือ “ผู้โดยสาร” กำลังจะขึ้น “เรือจ้าง” ไปยังอีกฝั่งโดยมี “คนถ่อเรือจ้าง” มายืนรับผู้โดยสาร ความภูมิใจของคนถ่อเรือจ้างไม่ได้อยู่ที่อามิสสินจ้างหรือค่าโดยสารเรือ หรือความตั้งใจที่จะไปถึง  อีกฝั่ง … Continued