CMU – HBNU International Capstone 2019 เรียนรู้แบบใหม่ ไม่อยู่แค่ในห้องเรียน

จริง หรือ ไม่ ที่คนเรามักมีทักษะจากประสบการณ์จริงในโลกกว้าง มากกว่าเรียนจากหน้าหนังสือ? มนุษย์แต่ละคนมีวีธีการเรียนรู้ต่างกัน แต่ส่วนใหญ่ทักษะ หรือ ประสบการณ์อันช่ำชอง ต้องเกิดจากการได้ลงมือทำ เฉกเช่นกับการใช้ชีวิต บางอย่างเราไม่สามารถทำตามทฤษฎี หรือ ตำราได้ 100% เพราะมักมีสิ่งที่ต้องพลิกแพลง แก้ไข ประยุกต์ ปรับตัวเสมอ หากเปรียบการทำงานในชีวิตจริงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสักอย่าง เมื่อความ ERROR บังเกิด เราเปิดคู่มือแล้วทำตาม ยังไม่สามารถแก้ไขได้เลยทีเดียว ด้วยความจำเป็นที่กล่าวมาแล้ว การเรียนการสอนแบบ Capstone Project เป็นวิธีการหนึ่งที่วงการการศึกษาไทยนำมาประยุกต์ใช้ มุ่งให้นักศึกษาสร้างประสบการณ์จากการจำลองจากสถานการณ์ทำงานจริง ใช้ความรู้ที่ศึกษามาทั้งหมด เพื่อออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ และประเมินผล เสมือนกระบวนการในการทำงานของแต่ละองค์กรในโลกจริง CMU – HBNU … Continued

รับสมัครนักศึกษา วิศวฯ มช.ปี 2-4 ร่วม SUMMER SCHOOL PROGRAM CHIANGMAI – ECAM LYON

รับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 – 4 ทุกสาขาวิชา ที่สนใจฝึกฝนการสื่อสาร และเข้าร่วม workshop กับนักศึกษาชาวฝรั่งเศสจาก ECAM Lyon ภายใต้หัวข้อ “Robotics” ระหว่างวันที่ 19 มกราคม  – 2 กุมภาพันธ์ 2563 กรอกใบสมัครทาง —–>>>>> https://bit.ly/2kR80YD *สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานวิจัยฯ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี โทร. 053-944176* Number of View :992

นักศึกษารั้วช้างเหล็ก ร่วม International Engineering Design Challenge 2019 ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งนักศึกษาจำนวน 12 คน ร่วมโครงการ International Engineering Design Challenge 2019 ณ Akita University of Art และ Semboku City ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 – 19 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการ รวมถึงวัฒนธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษา หรือคณาจารย์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างประเทศ โดยปีนี้เจ้าภาพ กำหนดโจทย์ในหัวข้อเรื่อง Traditional Craft Works with IoT ให้ผู้เข้าร่วมฯ … Continued