“ตื่น” (ไม่) “ตะหนก” เมื่อเจอภัยพิบัติ ด้วยระบบ IT ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เตือนภัยน้ำท่วม เชียงราย

“ภัยพิบัติ” เมื่อกล่าวถึงคำนี้ คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้ซึ้งถึงอานุภาพของมัน   “ภัยพิบัติ”  เป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากธรรมชาติ และเกิดขึ้นโดยมีมนุษย์เป็นต้นเหตุ อย่างไรก็ดี มันคือสิ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน  ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนหลายคนอาจมีความตื่นตระหนกกับภัยที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้น การ “พร้อมตั้งรับ” สถานการณ์ จึงถือเป็นเครื่องมือสามัญประจำตัวชุดหนึ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์อย่างเรา Number of View :981

วิศวฯ มช.สาธิตการใช้ระบบเตือนภัยแม่น้ำสาย ชายแดนไทย-เมียนมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.นำโดย อ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อเตือนภัยน้ำท่วม ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสาธิตการใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยแม่น้ำสายแก่คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา  ณ โรงแรมสานมุนอาข่า จ.ท่าขี้เหล็ก Number of View :673

CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน

CPE-DirtCamp วิศวฯคอมฯ มช. คลุกฝุ่น หนุนประโยชน์ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำด้วย อ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐสนับสนุนโดย โครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ ,เทศบาลตำบลแม่จัน,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง,หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่จัน จ. เชียงราย ,บริษัทโอเพ่นดรีม และ OASYS Research Group จัดโครงการ “วิศวะ(คอมพิวเตอร์)คลุกฝุ่น (CPE-DirtCamp) ครั้งที่ 1 Number of View :1306