นศ. วิศวฯ คอมพิวเตอร์ ร่วมทีม ReCute ส่งไอเดียระบบ Matching orderสำหรับ โรงงาน Recycle กับร้านรับซื้อของเก่า คว้า 3 รางวัล จาก 3 สนาม

นายศุภเลิศ ว่องกุลกิจ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมเพื่อนร่วมทีม ReCute ประกอบด้วยนางสาวหทัยรัตน์ โอพสุกุล พร้อมนายจรณินทร์ นนทชัยภูมิ นักศึกษาเก่าสาขาการเงิน และการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ นำเสนอระบบจับคู่ออเดอร์ (Matching order) ขยะระหว่างโรงงานรีไซเคิลกับร้านรับซื้อของเก่า ลงแข่งขัน 3 เวทีใหญ่ส่งเสริมวงการ Startup ผลปรากฎคว้าได้ทั้ง 3 รางวัล ระบบ Matching order คือ Platform บริหารจัดการ Logistic ของขยะ Recycle เชื่อมโยงการบริหารจัดการของร้านรับซื้อของเก่า จนกระทั่งส่งคัดแยกส่งให้โรงงานรีไซเคิลขยะ โดยแบ่งระบบเป็นสองส่วนใหญ่ ส่วนแรกเป็น POS สำหรับบริหารร้านรับซื้อของเก่า ชื่อว่า RecycleStory … Continued

นักศึกษาวิศวฯมช.คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2010

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2010 ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 5 คว้าเงินสด 100,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ Number of View :724

วิศวฯ มช. กวาด 2 รางวัลใหญ่จาก Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2009

อาจารย์ ดร.บุญศรี แก้วคำอ้าย และ อ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 ทีม เข้าร่วมแข่งขันในงาน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2009 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา Number of View :815