RDC 2017 ตัดเชือกระดับภาคเหนือแล้ว เตรียมส่ง 3 ทีมตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศที่จุฬาฯ มิ.ย.นี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดแข่งขันออกแบบและ สร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (10th Robot Design Contest 2017 : RDC 2017) รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ   ได้สามทีมตัวแทนเพื่อแข่งต่อระดับประเทศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย 5-24 มิถุนายนนี้ Number of View :1806

วิศวฯ มช. จัดแข่งออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2017 ภาคเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  พร้อมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (10th Robot Design Contest 2017 : RDC 2017) ในกรอบโจทย์ “รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร: หุ่นยนต์น้อยตามรอยพระราชดำริ” ระดับภาคเหนือ Number of View :1934

ตัดสินแล้ว แชมป์ RDC 2016 ภาคเหนือ 3 ทีมชนะ ส่งแข่งต่อระดับประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.โดยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด จัดงานแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC : Robot Design Contest 2016 Number of View :716

ตัดเชือกแข่งหุ่นยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม RDC 2015 ภาคเหนือ ทีมชนะส่งแข่งต่อระดับประเทศ

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระดับภาคเหนือ (Robot Design Contest 2015 : RDC 2015) แข่งรอบชิงชนะเลิศ ได้ทีมชนะ 4 ทีม เป็นตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศในเดือนมิ.ย. นี้ Number of View :735

วิศวฯ มช. จัดแข่งสร้างหุ่นยนต์ตอบโจทย์อุตสาหกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม RDC 2015 ภาคเหนือ

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (Robot Design Contest 2015 : RDC 2015) ในกรอบโจทย์อุตสาหกรรม / สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับภาคเหนือ 22 – 31 พ.ค. นี้ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศ และนานาชาติ Number of View :720