วิศวฯ บำเพ็ญ เก็บกระทงงานยี่เป็ง 2561

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำกิจกรรมวิศวฯ บำเพ็ญ เก็บขยะ และกระทงบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ไปจนถึงหน้าตลาดวโรรส โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคพิเศษ พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จำนวนประมาณ 100 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 11.00 น. Number of View :546

“วิศวฯ บำเพ็ญ” เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ยกพลเก็บขยะหลังงาน “ยี่เป็ง”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโครงการ “วิศวะ ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” นำนักศึกษาทำกิจกรรม “วิศวกรรม บำเพ็ญประโยชน์” หรือ  “วิศวฯ บำเพ็ญ” ทำความสะอาดบริเวณคูเมือง และริมแม่น้ำปิง ด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ Number of View :1134

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเรือท้องแบนและนักศึกษาช่วยผู้ประสบภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและบริการวิชาการชุมชน ร่วมกับ อาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ ประธานชุมชนหลิ่งกอก และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้นำเรือท้องแบนช่วยเหลือประชาชน (ซึ่งเป็นเรือของโครงการรินน้ำใจคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า โดยเป็นโครงการความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุมชนหลิ่งกอก เทศบาลนครเชียงใหม่ และบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่)  และนำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดเชียงใหม่ Number of View :810