ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560

ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 โดย ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ******************************** วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-10.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ (ตึก RTT) Number of View :689

วิศวฯ จัดกิจกรรมผ่อนคลายและพลังบำบัด

การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมในโครงการส่งเสริมบุคลิกภาพของบุคลากร กิจกรรมผ่อนคลายและพลังบำบัดเพื่อชีวิตที่ยืนยาว โดยวิทยากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.เทียม ศรีคำจักร ซึ่งทำให้ได้รู้จักกับ “ความเครียด” การผ่อนคลาย และพลังชีวิต เรียนรู้การจัดท่าทางของร่างกายในอิริยาบถที่ถูกต้อง เทคนิคการหายใจ การยืดคลายกล้ามเนื้อและกายสัมผัสตามแนวโยคะ และปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อความผ่อนคลายและเสริมพลังชีวิต วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=933 Number of View :523

แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2557

กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 โดย ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ Number of View :589

ตรวจสุขภาพประจำปี วิศวฯ มช.

ตรวจสุขภาพประจำปี วิศวฯ มช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2556 โดยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 น. – 10.30 น. Number of View :940