อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับทุนวิจัยจากบริษัท Google

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2553 บริษัท Google Inc. อนุมัติสนับสนุนทุนวิจัย แก่อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ GoGo Board: A platform for open-source, low-cost, educational robotics, scientific experimentation and environmental sensing. Number of View :1814