CMU Marathon 2016 : Winter Love Run ชิงถ้วยพระราชทาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดงานวิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 “Chiang Mai University Marathon 2016: Winter Love Run” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันแห่งความรัก 2559 Number of View :611