อ.วิศวฯรับใบประกาศนียบัตรกิจกรรมชดเชยคาร์บอน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล และหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยื่นมือร่วมกิจกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “ชดเชยคาร์บอน” ได้รับการรับรองการชดเชยคาร์บอน ประเภทองค์กร ประเภทผลิตภัณฑ์ และประเภทบุคคล รับใบประกาศนียบัตร Number of View :509

อาจารย์วิศวฯไฟฟ้า คว้า ECTI-CON 2013 Best Paper AwardLecturer from Electrical Engineering Department won ECTI-CON 2013 Best Paper Award

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  ขำสุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award  จากการประชุมทางวิชาการ เรื่อง The 2013 10th International Conference on Electrical Engineering /Electronics,Conputer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่ Assit.Prof.Yuttana Kumsuwan, Lecturer, Department of Electrical Engineering … Continued

รศ. วิศวฯเครื่องกล รับรางวัล SEARCAAssoc.Prof.Nakorn Tippayawong from Mechanical Engineering Department was award SEARCA

รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลด้านการวิจัย ระดับภูมิภาค SEARCA Regional Professorial Chair award จาก SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) : Southeast Asian Regional Center for Graduate Study Research in Agriculture (SEARCA) College, Philippines โดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ได้มอบช่อดอกไม่แสดงความยินดี … Continued