CMU RoboX คว้าแชมป์หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

ทีม CMU RoboX ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Robot Contest 2018) จัดโดย สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย ระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2561 ในงาน “ภาพอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ สวนสาธารณะ Park@Siam สยามสแควร์ Number of View :1054

เชิญร่วมสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์บินแบบอัตโนมัติ ภายใต้ชื่อ “ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน”

เนื่องด้วยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยการสนับสนุนของ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด จะจัดให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์บินแบบอัตโนมัติ ภายใต้ชื่อ “ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท  ผู้สนใจสมัครได้ จาก เว็บไซต์ http://www.tamech.com  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึง 1 มีนาคม 2556 กำหนดการ แข่งขันรอบคัดเลือก เดือน มีนาคม 2556 รอบชิงชนะเลิศ เมษายน 2556   Number of View :892