วิศวฯมช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ๒๕๕๗

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2557 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดี ได้เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 Number of View :678