CMU Marathon 2016 คึกคัก วันแห่งความรักของเหล่านักวิ่ง

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดงาน “Chiang Mai University Marathon 2016: Winter Love Run” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 Number of View :1137

สโมฯวิศวะ ต้อนรับ สโมฯ ม.บูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผศ.ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี ,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผศ.ดร.พฤทธ์  สกุลช่างสัจจะทัย ,นายกสโมสรนักศึกษา นายสุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล พร้อมตัวแทนจากสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานสโมสรนักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมพัฒนา รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :734

ลูกพ่อวิษณุเชิงดอย “ไหว้ครู” ประจำปี 56

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมจิตรำลึกถึงพระคุณและขอขมาครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. ใต้อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ     วรยศ เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีการเจิมหนังสือ พิธีมอบทุนเรียนดี และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่น รวมถึงเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการแก่คณะ ฯ ตลอดจนรับโอวาทจากคณบดี ซึ่งได้กล่าวถึง  พิธีการไหว้ครูอันเป็นการเรียนรู้เชิงสัญลักษณ์ และเปรียบประหนึ่งว่านักศึกษาหรือ “ผู้โดยสาร” กำลังจะขึ้น “เรือจ้าง” ไปยังอีกฝั่งโดยมี “คนถ่อเรือจ้าง” มายืนรับผู้โดยสาร ความภูมิใจของคนถ่อเรือจ้างไม่ได้อยู่ที่อามิสสินจ้างหรือค่าโดยสารเรือ หรือความตั้งใจที่จะไปถึง  อีกฝั่ง … Continued