CMU Marathon 2016 คึกคัก วันแห่งความรักของเหล่านักวิ่ง

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดงาน “Chiang Mai University Marathon 2016: Winter Love Run” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 Number of View :1044

สโมสรนักศึกษาคณะฯมอบเงินสนับสนุนการสร้างหลังคา SKY ROOF

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณวิศวกรรมศาสตร์  รับมอบมอบเงิน  จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา2556 เพื่อสมทบทุนสร้างหลังคา SKY ROOFลานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :560

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ(พ.ศ. 2540 – 2555) หรือร่วมรับชมถ่ายทอดสด

  เชิญรับชมการถ่ายทอดสด LIVE งานครบรอบ 15 ปีการก่อตั้งสมาคมฯ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  ในวันที่ 30 มีนาคม 2556 สดจากสโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร สามารถรับชมได้ 2 ช่อง ทาง ดังนี้ 1. ผ่าน Application “Entaneer Mobile App” ทั้ง iOS และ android 2. ผ่านหน้าเว็บไซต์สมาคมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.http://www.engineercmu.or.th/ Number of View :833