ชาววิศวฯ มช. พร้อมใจ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ดาวเรืองร้อยใจราษฎร์ แด่มหาราชภูมินทร์” พร้อมถวายอาลัย และปลูกดอกดาวเรืองด้วยความจงรักภักดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน “ดาวเรืองร้อยใจราษฎร์ แด่มหาราชภูมินทร์” Number of View :1255

“เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน 2560 : An Eternal Fame” งานเกษียณฯ บุคลากรวิศวฯ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2560“เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน : An Eternal Fame” เพื่อแสดง มุฑิตาจิต และประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรที่อุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานให้กับคณะฯ ด้วยดีจวบจนครบวาระการทำงาน Number of View :1495

สำนักงานวิศวฯ อบรมเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงานบริหารทั่วไป จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติจากอัคคีภัย และแผ่นดินไหว เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง ตลอดจนการอพยพตนเองจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอัคคีภัย มีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย รู้จักใช้เครื่องมือดับเพลิง วิธีอพยพ การช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบภัยขณะเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นถึงอันตรายอันเกิดจากอัคคีภัยและแผ่นดินไหว สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย การป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ อันส่งผลช่วยการลดความเสียหายของทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงการบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิต โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายเรืองฤทธิ์ ผลดี นายช่างเครื่องกลอาวุโส พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟในสถานการณ์เสมือนจริง บริเวณชั้น 6 และ 7 อาคาร 30 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ประมวลภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1246290792056390.1073741948.227689390583207&type=3 Number of … Continued

“งานได้ผล คนเป็นสุข” สัมมนาพัฒนาบุคลากรรั้วช้างเหล็ก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะฯ “งานได้ผล คนเป็นสุข” เพื่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์เชิงบวกทั้งกลุ่มองค์กร ร่วมเรียนรู้ ทำงานอย่างเป็นสุข ซึ่งนำไปสู่การบริการที่ดี มีทั้งประสิทธิภาพและความสุขไปพร้อมกัน โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “องค์กรดี มีความสุข” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี ซึ่งวิทยากร คือ คุณมโนรมภ์ สินธพอาชากุล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังจะมีกิจกรรมตามโครงการนี้อีกครั้ง ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ Number of View :740

ทำนุฯแบบบูรณาการ วิศวฯ.มช สานสืบพุทธศาสนาสร้างห้องน้ำวัดป่าแดงมหาวิหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บูรณาการงานวิจัยและทฤษฎีทางวิศวกรรม   ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำตามความต้องการของวัดป่าแดงมหาวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่           อีกหนึ่งมิติใหม่ของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นำพาศาสตร์แห่งวิศวกรรมเข้าไปยังประโยชน์แก่วัด ซึ่งเป็นสถานที่ยึดรวมจิตและประกอบกิจแห่งชาวพุทธ ไม่เพียงแต่รวบรวมระดมปัจจัยเงินทุนด้วยการทอดผ้าป่าสามัคคีเท่านั้น แต่ยังเข้าไปดูแลออกแบบและควบคุมการก่อสร้างห้องน้ำให้แก่วัดป่าแดงมหาวิหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน ถูกต้องกระบวนการตามระเบียบจัดจ้างและตรวจรับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :848

วิศวฯ จัด Big Cleaning Day

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด Big Cleaning Day วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556ทำกิจกรรม “5ส” ทำความสะอาดสำนักงานทั้งคณะฯ โดยเริ่มจาก “3ส”แรก อันได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาด ซึ่งจะนำไปสู่ “2ส” หลัง คือ สร้างมาตรฐาน สร้างนิสัยและวินัยต่อไป กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากการผลักดันนโยบายของคณบดี โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของทุกส่วนงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนอกเหนือจากเป็น  Big Cleaning แล้ว ยังเป็นการใช้เวลาที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในวันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อีกด้วย  Number of View :582