วิศวฯ มช จัดงานวันวิษณุสักการะ มหาเทพผู้สร้าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันวิษณุสักการะ ผู้เป็นมหาเทพแห่งการสร้าง และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วิศวกรเคารพนับถือ พร้อมนี้เป็นโอกาสที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถวายตัวเป็นศิษย์ โดยคณาจารย์ และนายช่างเป็นผู้สวมสายมงคลแก่นักศึกษา ซึ่งประกอบพิธีโดยพราหมณ์ ประธานในพิธี คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ส่วนผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 06.30 – 09.45 น. ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1611 … Continued

วิศวฯ ไหว้สา บูชาพ่อ 5 ธันวา 57

ผู้บริหาร ผู้อาวุโส คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีคำนับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีสมโภชพระวิษณุกรรม มหาเทพแห่งการสร้างและพ่อแห่งศาสตร์ของวิศวกรรม Number of View :686

ผู้บริหารร่วมสักการะพระวิษณุกรรมเนื่องในวันสงกรานต์๒๕๕๗

เหล่าผู้บริหารและบุคลากร นำโดย ผศ.ดร.ณัฐวรยศ คณบดี สักการะพระวิษณุเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ณ ลานพระวิษณุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :487

ทีมบริหารวิศวฯมช.ใหม่สักการะพระวิษณุกรรม

เหล่าผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดี ถวายสักการะพระวิษณุกรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เพื่อความเป็นศิริมงคล Number of View :1096

วิศวฯมช.จัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม”

เมื่อพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.  ได้มีการจัดพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม” ซึ่งถือเป็นบิดาแห่งวิศวการ เทพผู้ปกปักรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภายในพิธี มีการประดับองค์พระวิษณุกรรมดัวยดอกไม้สด สีสันสวยงาม ตระการตา ตลอดจนถวายเครื่องสักการะ และบวงสรวงอันได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องหอม อาหารคาว-หวาน และผลไม้ โดยพิธีดังกล่าวนอกเหนือจากจัดขึ้นเพื่อเคารพ สักการะบูชา ขอขมา สร้างความเป็นศิริมงคล และเพื่อถวายตัวเป็นลูกของพระองค์แล้ว ยังเมีการสวมด้ายมงคลสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับ “น้องใหม่”  หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ซึ่งก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ให้สามารถศึกษาเล่าเรียน และประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นด้วย Number of View :1731