ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมเป็นเกียรติใน งานแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560 ในวันที่ 22 มกราคม  2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ลานพระวิษณุกรรม วิศวฯ มช. Number of View :1153

เชิญร่วมงาน “The 1st of Entaneer Fair” ครั้งที่ 1

เชิญร่วมงาน “The 1st of Entaneer Fair” งานแฟร์แสดงสินค้าและธุรกิจของศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โอกาสพิเศษที่จะได้พบและรู้จักเจ้าของกิจการกว่า 50 องค์กร และร่วมฟังสัมมนาแบบเอ็กคลูซีฟโดยวิทยากรรุ่นพี่ อาทิ 1. คุณสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 2. ดร.จักรเพชร มัทราช รองผู้อำนวยการกองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) งาน #EntaneerFair จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10:00 … Continued

เชิญร่วมงานแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ “งานแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558” ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ณ ลานวิศวฯ รวมใจ Number of View :691

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์

ขอเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์” ของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการ New Campus ของคณะฯ Number of View :640

ขอเชิญนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เอ็นจิเนียร์โซล ประจำปี 2557

ขอเชิญนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2557 จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :543

ทำบุญ 44 ปีแห่งการสถาปนา วิศวฯ มช.

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปีแห่งการสถาปนา โดยมีผู้บริหาร ผู้อาวุโส คณาจารย์ บุคคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมพิธี  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ประธานในพิธี คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ เวลา 09.00 น. มีการบวงสรวงพระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ จากนั้นผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าวิศวฯ มช. ทำพิธีขออนุญาตจัดทำเหรียญพระวิษณุฯ ที่ระลึก 45 ปี  และในเวลา 09.40 น. ณ หอเกียรติยศ 36 ปี ชั้น 6 … Continued

ขอเชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการขยายธุรกิจ และโครงการใหม่จำนวนมาก  มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการฝึกงานแก่นักศึกษา Number of View :580

ขอเชิญร่วมงาน “โครงการ B-Square 2013”

“โครงการ B-Square 2013” วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อกิจกรม : B-Square 2013 หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะลงทะเบียน 259192 ในภาคการศึกษา 2/2556 และ นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ    ที่สนใจ เข้าร่วมงาน B-Square  “โครงการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่สดใสและดีกว่า สำหรับนววิศวกร กรณีศึกษา ตัวอย่างความได้เปรียบในการแข่งขัน-กุญแจแห่งความสำเร็จ” (B-Square : Preparing a ‘Bright’ … Continued

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ(พ.ศ. 2540 – 2555) หรือร่วมรับชมถ่ายทอดสด

  เชิญรับชมการถ่ายทอดสด LIVE งานครบรอบ 15 ปีการก่อตั้งสมาคมฯ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  ในวันที่ 30 มีนาคม 2556 สดจากสโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร สามารถรับชมได้ 2 ช่อง ทาง ดังนี้ 1. ผ่าน Application “Entaneer Mobile App” ทั้ง iOS และ android 2. ผ่านหน้าเว็บไซต์สมาคมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.http://www.engineercmu.or.th/ Number of View :862