วิศวฯ ไฟฟ้า จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp ประจำปี 2560

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 2-4 เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ พร้อมถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา Number of View :1659

นัักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 “การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10 : YECC 2011”

นาย สุเมธ ชมชื่น และ นาย กิตติพล เดโชสว่าง นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านำทีมจากค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC:eCamp) เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่สอง จาก “การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10 : YECC 2011” ในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (The Tenth Thailand ICT Contest Festival 2011)” Number of View :675

นักศึกษาวิศวฯไฟฟ้ามช. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน YECC 2010

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) นำโครงงานชื่อ “โครงงานเกษตรอัจฉริยะพอเพียง” คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา จำนวนเงิน 30,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth’s Electronics Circuit Contest : YECC 2010) Number of View :655