วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุนวิจัยจาก Murata Science Foundation

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ จำนวน 5,000,000 เยน จาก Mr. Takehiro Konoike, Chairman of the Selection Committee of Murata Science Foundation, Vice President, Director, New Technology Center, Technology & Business Development Unit, Murata Mfg. และ Mr.Yoshikatsu Nakayama, Managing Director of … Continued

F1 วิศวฯ รับเงินสนับสนุนจาก ERDI

                      ชมรมยานยนต์เพื่อการแข่งขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. จำนวน 50,000-. โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ และผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร เป็นประธานในการรับและมอบเงิน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา Number of View :479