นักศึกษาวิศวฯ คอมฯ คว้ารางวัลที่ 1 แข่ง ‘NTT & DD Digital Transformation Challenge 2019

ทีม Freshy สมาชิกประกอบด้วย นางสาวณัฐรดา  สิทธิกรณ์ นายธีรเมธ  เอกวิลัย และนางสาวสุมิตรา  คำลือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท Security room พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากการแข่งขัน ‘NTT & DD Digital Transformation Challenge 2019 วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ Dimension Data Head Quarter ตึก Column … Continued

CMU RoboX คว้าแชมป์หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

ทีม CMU RoboX ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Robot Contest 2018) จัดโดย สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย ระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2561 ในงาน “ภาพอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ สวนสาธารณะ Park@Siam สยามสแควร์ Number of View :954

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. เจ๋ง!! คว้ารางวัลที่ 1 ในการแข่งขัน NSC 2018 และ 8 รางวัลอื่น ๆ จากผู้ร่วมประชันทั้งสิ้น 1,837 โครงการ

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 1 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC 2018 จากผู้ส่งผลงานร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,837 โครงการ ทั้งยังได้รับรางวัล อื่น ๆ อีก 8 รางวัล Number of View :1931

นักศึกษา ป.เอก IE คว้ารางวัล KT student award ประชุมวิชาการนานาชาติ AEPSE 2017

นางสาวธนิษฐา รอยอินทรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล KT student award จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ AEPSE 2017 international conference & Global Plasma Life Fair ณ เมืองเชจู ประเทศเกาหลีใต้ Number of View :1873

นศ.ป.เอก วิศวกรรมพลังงาน ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 เหรียญทอง จากการนำเสนอผลงานภาคบรรยายในงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4

  นางสาวฐิฏาพร สุภาษี นักศึกษาปริญญาเอก รหัส 580651024 ภาควิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย อันดับที่ 1 เหรียญทอง Number of View :1952

รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ได้รับรางวัล Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award จาก Marquis Who’s Who, New Jersey ผู้นำด้านข้อมูลชีวประวัติของบุคคลสำคัญทั่วโลก

รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award จาก Marquis Who’s Who, New Jersey ผู้นำด้านข้อมูลชีวประวัติของบุคคลสำคัญทั่วโลก ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1898  Number of View :2933

นศ. ป.เอก วิศวฯ อุตสาหการ ตัวแทน มช. คว้าแชมป์ระดับประเทศ Startup Thailand League

นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นายนรพนธ์ วิเชียรสาร และนายสุริยะ พงษ์หมู เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อทีม Plastech เข้าแข่งขัน Startup Thailand League: Scale up Asia จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Number of View :1863

ลูกช้างเหล็ก ISNE สุดแกร่ง ครองตำแหน่งรองแชมป์แข่งโปรแกรม Excel ระดับโลก

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (ISNE) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายณัฐพล ภูษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Excel 2013 จากการแข่งขันระดับโลกในรายการ MOS Olympic World Championship ที่ Disney World  เมือง Orlando รัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 7-10 สิงหาคม 2559 Number of View :1033

นศ.วิศวฯ คอมฯ คว้าแชมป์ I-SECURE CTF 2016 แข่งต้าน Hacker โลกไซเบอร์

ทีม asdfghjkl นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน I-SECURE CTF 2016 เวทีประลองความรู้ความสามารถด้าน Cyber Security  จัดโดยบริษัท I-SECURE จำกัด พร้อมรับเงินรางวัล 20,000 บาท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ E88 Bangkok @ BTS พระโขนง กรุงเทพมหานคร Number of View :981

อ. ME รับรางวัลจากโครงการ Move World Together

อ.ดร.ชาย รังสิยากูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล The Great Supporter  จากโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ค่าย 3 ปี 4 ) จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริภาพมนุษย์, กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคั่งของมนุษย์ Number of View :572