วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุนวิจัยจาก Murata Science Foundation

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ จำนวน 5,000,000 เยน จาก Mr. Takehiro Konoike, Chairman of the Selection Committee of Murata Science Foundation, Vice President, Director, New Technology Center, Technology & Business Development Unit, Murata Mfg. และ Mr.Yoshikatsu Nakayama, Managing Director of … Continued

วิศวฯ มช. รับชุดหุ่นยนต์ KUKA จากเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบชุดหุ่นยนต์ KUKA รุ่น KR16-L6 พร้อมซอฟต์แวร์จากบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท เอจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด ในนาม บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้แล้ว แต่ชุดหุ่นยนต์ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ โดยมีหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจริญใจ เป็นผู้รับมอบชุดหุ่นยนต์ฯ ในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 –  11.00 น. ณ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) … Continued

วิศวฯ รับมอบเครื่องยนต์ TATA CNG

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานรับมอบเครื่องยนต์ TATA XENON รุ่น CNG 2.1-L จาก บริษัทเชียงใหม่มอเตอร์เซลล์ 99 แอนด์ เซอร์วิสจำกัด โดยมีนางรัตนากร ศิริรัตน์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มอบ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ต่อยอดการเรียนรู้ ทำวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งมีคณะผู้บริหารบริษัทเชียงใหม่มอเตอร์เซลล์ 99 แอนด์ เซอร์วิสจำกัด บริษัท TATA MOTOTS Thailand หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Number of … Continued