ผังแสดงจุดอำนวยความสะดวก + เส้นทางเดินรถภายในคณะฯ ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร

ผังแสดงจุดอำนวยความสะดวก + เส้นทางเดินรถภายในคณะฯ ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ดาวน์โหลดไฟล์แผนผัง http://www.eng.cmu.ac.th/site/wp-content/uploads/2016/01/ผังแสดงจุดจอดรถ.59.re_1.jpg Number of View :729

บัณฑิตวิศวฯ ซ้อมย่อยวันแรก คณบดีให้โอวาทเป็น “ผู้สร้างทั้งดวงมาน”

บัณฑิตทุกระดับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันแรก 19 มกราคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณบดี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทในการเป็นนายช่างที่มีคุณค่า และการเริ่มต้นชีวิตของการเป็น “ผู้สร้างทั้งดวงมาน” Number of View :654