ประกาศจากคณะฯ เกี่ยวกับประเพณีรับน้องขึ้นดอย

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เกี่ยวกับประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2558 **ขอให้นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความเรียบร้อย และรักษาประเพณีอันดีงาม***  Number of View :432

ประกาศ!!..สำหรับนักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย2556 ปฏิบัติตามกฏหมาย พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 Number of View :351