บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณโยชิคัทสึ นากายามะ Managing director พ้อมด้วยคุณอนุกูล สงวนเงิน Deputy managing director คุณบรรลือ ชื่นจิตกุลถาวร Director คุณธีรพงษ์  เย็นฉ่ำ Deputy general manager คุณปุญญารักข์  เสตังคะบุตร   Deputy General manager & Human resource manager คุณปุญญารักข์ เสตังคะบุตร Deputy General … Continued

บ.มูราตะ เข้าพบผู้บริหารคณะและหัวหน้าภาควิชา เพื่อสวัสดีปีใหม่

คณะบุคคลจากบริษัท มูราตะ ได้เข้าพบผู้บริหารคณะ และหัวหน้าภาควิชาฯ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 10.45 น ณ ห้องตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวะ มช Number of View :688