ชมรม F1 วิศวฯ มช. รับเงินสนับสนับสนุนจาก SCB สาขาคณะแพทย์ มช.

ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการออกแบบและจัดสร้างรถแข่ง Student Formula ของนักศึกษาชมรมยานยนต์เพื่อการแข่งขัน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2020 จำนวน 30,000 บาท โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานในการรับมอบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14:30 น. ณ ห้องตียาภรณ์ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :635

วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุน Murata Science Foundation Research Grant 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ จำนวน 5,000,000 เยน จาก Mr.Takehiro Konoike Chairman of the Selection Committee of Murata Science Foundation, Vice President, Director, New Technology Center, Technology & Business Development Unit, Murata Manufacturing Co., Ltd. โดยมี Mr.Yoshikatsu Nakayama, Managing Director of Murata … Continued

นักศึกษาเก่าวิศวฯ รวมใจกลับคืนถิ่น มอบทุนตอบแทนแดนพ่อวิษณุเชิงดอย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.จัดงาน “คืนสู่เหย้านักศึกษาเก่าวิศวฯ มช.” เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องที่เป็นนักศึกษาปัจจุบัน พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้แก่คณะฯ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาและใช้ในกิจกรรมนักศึกษา เริ่มต้นจากนักศึกษาเก่ารุ่นที่ 24 (GEAR 24) ที่ครบรอบ 20 ปี มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 240,000 บาท  ,นักศึกษาเก่ารุ่นที่ 14 (GEAR 14) มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 300,000 บาท พร้อมแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานพระวิษณุกรรม ,นักศึกษาเก่ารุ่นที่ 19 (GEAR 19) มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 100,019 บาท และนักศึกษาเก่ารุ่นที่ 34 มอบพัดลม 6 … Continued

F1 วิศวฯ รับเงินสนับสนุนจาก ERDI

                      ชมรมยานยนต์เพื่อการแข่งขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. จำนวน 50,000-. โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ และผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร เป็นประธานในการรับและมอบเงิน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา Number of View :516

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช.มอบเงินสนับสนุนให้วิศวฯมช.

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบเงินจัดสรร จำนวนเงิน 7,000,000 บาท ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ  วรยศ คณบดี รับมอบเงินดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 ตึกอาคาร 30 ปี วิศวฯ มช. Number of View :799