ผู้นำนักศึกษาวิศวฯ นำเสนอแผนจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561 แก่คณะกรรมการบริหารประจำคณะ

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้นำนักศึกษา นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561 แก่คณะกรรมการบริหารประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 Number of View :913

วิศวกรรม…ทำดีเพื่อพ่อ ..ขอบริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษา  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารเรียนรวม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :537

สโมฯวิศวะ ต้อนรับ สโมฯ ม.บูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผศ.ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี ,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผศ.ดร.พฤทธ์  สกุลช่างสัจจะทัย ,นายกสโมสรนักศึกษา นายสุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล พร้อมตัวแทนจากสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานสโมสรนักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมพัฒนา รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :687