ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมเด็จพระเทพฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “นครเชียงตุง” เขียนโดยอาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :481

วิศวฯมช.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 นักศึกษา และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ร่วมทำความสะอาดบริเวณถนนสุเทพ และคูคลองทางเข้ามหาวิทยาลัย ถึงหอนาฬิกา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :524

อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ GoGo Board

อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ GoGo Board  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายรายงานโครงการจัดทำโครงงานของโรงเรียนในชนบท ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ Number of View :1164