วิศวฯ มช. จัดงานผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 60 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการดูแลนักศึกษา การเรียนการสอน และการทำกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบผู้บริหาร พร้อมทั้งรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ  การเรียนการสอน  หลักสูตร  กิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ กับคณะผู้บริหาร  อันเป็นแนวทางในการดูแลบุตรหลาน Number of View :1360

วิศวฯ ไหว้สา บูชาพ่อ 5 ธันวา 57

ผู้บริหาร ผู้อาวุโส คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีคำนับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีสมโภชพระวิษณุกรรม มหาเทพแห่งการสร้างและพ่อแห่งศาสตร์ของวิศวกรรม Number of View :651

ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชองค์พระวิษณุกรรมและพุทธาภิเษกวัตถุมงคล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญร่วมพิธีสมโภชองค์พระวิษณุกรรมและพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 Number of View :634

ผู้บริหารร่วมสักการะพระวิษณุกรรมเนื่องในวันสงกรานต์๒๕๕๗

เหล่าผู้บริหารและบุคลากร นำโดย ผศ.ดร.ณัฐวรยศ คณบดี สักการะพระวิษณุเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ณ ลานพระวิษณุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :435

ทำบุญ สืบชะตา วิศวฯเชิงดอย

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญสืบชะตา วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 โดยเมื่อเวลา 8.00 น. มีการทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ตามความเชื่อและวัฒนธรรมล้านนา บริเวณทิศเหนือของอาคาร 30 ปี จากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เทพเจ้าแห่งการสร้างและวิศวการ ส่วนในช่วงสายได้มีพิธีทำบุญสืบชะตา สะเดาะเคราะห์ พร้อมถวายภัตตาหารเพลงแด่พระสงฆ์ ณ หอเกียรติยศ 36 ปี Number of View :414

ทีมบริหารวิศวฯมช.ใหม่สักการะพระวิษณุกรรม

เหล่าผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดี ถวายสักการะพระวิษณุกรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เพื่อความเป็นศิริมงคล Number of View :1070