เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม “กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณเสาธงด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :750

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 ณ ฌาปนสถานวัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Number of View :2153

นักศึกษาวิศวฯไฟฟ้า รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

ใน วันที่ 8 มีนาคม 2558 ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 และสอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2557 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วังศุโขทัย ในโอกาสนี้ “นายจินดากร เขื่อนแก้ว” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92 … Continued

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวฯมช. ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2557

ขอแสดง ความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2557 ซึ่งได้แก่ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย 3 Number of View :994