ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสื่อฯขยายเวลารับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสื่อฯขยายเวลารับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ Number of View :1117

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มช.รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มช.รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย Number of View :3038