ยกระดับวิจัย วิศวฯ ม.เชียงใหม่ดึงผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกาเป็นที่ปรึกษา

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผสานความร่วมมือกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและบรรยายพิเศษด้าน Transport Phenomena เจริญรอยตามวิสัยทัศน์ของสถาบันการศึกษา Number of View :238