วิศวฯ มช. จัดงานผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 60 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการดูแลนักศึกษา การเรียนการสอน และการทำกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบผู้บริหาร พร้อมทั้งรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ  การเรียนการสอน  หลักสูตร  กิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ กับคณะผู้บริหาร  อันเป็นแนวทางในการดูแลบุตรหลาน Number of View :1406

ผู้บริหารวิศวฯ มช.พบผู้ปกครอง และ นศ.ใหม่ เน้นทุกคนมีบทบาทร่วมสร้าง “วิศวกรแห่งน้ำใจ” และ “บัณฑิต มากด้วย 21th Century Skill”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2557  วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และงาน“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์  Number of View :606

ผู้บริหารวิศวฯ มช.พบผู้ปกครอง นศ.ใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2556 วันจันทร์ที่ 27พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบผู้บริหาร รับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ การเรียนการสอน หลักสูตร กิจกรรมต่างๆ พร้อมฟังการเสวนาหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้จบ 4 ปี” และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ กับคณะผู้บริหาร อันเป็นแนวทางในการดูแลบุตรหลานต่อไป นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเข็ม “พระวิษณุกรรม” มหาเทพแห่งการช่างและวิศวการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความ เป็นศิริมงคลของนักศึกษาใหม่ทุกคน และใช้เป็นสัญลักษณ์ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ปกครองจำนวนกว่า 800 คน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ทำให้พิธีดังกล่าวเต็มไปด้วยความปิติยินดี นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเข็ม “พระวิษณุกรรม” มหาเทพแห่งการช่างและวิศวการ … Continued