คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเรือท้องแบนและนักศึกษาช่วยผู้ประสบภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและบริการวิชาการชุมชน ร่วมกับ อาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ ประธานชุมชนหลิ่งกอก และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้นำเรือท้องแบนช่วยเหลือประชาชน (ซึ่งเป็นเรือของโครงการรินน้ำใจคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า โดยเป็นโครงการความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุมชนหลิ่งกอก เทศบาลนครเชียงใหม่ และบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่)  และนำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดเชียงใหม่ Number of View :838