เชิญชวนนักศึกษาวิศวฯมช.ภาคพิเศษทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบนักศึกษาภาคพิเศษทุกชั้นปี ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกชั้นปี เข้าร่วม โครงการผู้บริหารพบนักศึกษาภาคพิเศษทุกชั้นปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวม 3 ชั้น (Slope) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. Number of View :1513

เรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ร่วมงาน “วันผู้บริหารคณะพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน เข้าร่วมงาน “วันผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558” ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00-17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :654

เชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร/เสนอที่ประชุมวิชาการ”

งานบริการการศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร/เสนอที่ประชุมวิชาการ” วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. Number of View :1045

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รับรางวัล Best Presentation Award

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับรางวัล Best Presentation Award จากบทความเรื่อง ASEAN University Network : Quality Assurance : Lessons from Site Visit ในงาน “การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 36 Number of View :904

วิศวฯมช.ให้การต้อนรับ มร. มาซาโนริ คาซาอิ และ มิสเตอร์ยูจิ ฟูจิ ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ HIDA

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ มร. มาซาโนริ คาซาอิ และ มิสเตอร์ยูจิ ฟูจิ ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนิน โครงการ “The Overseas Human Resource & Industry Development Association, Japan (HIDA)”  ซึ่ง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือต่อเนื่องจาก โครงการ JODC ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 มาจนถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 … Continued

นักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ให้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

นักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ให้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ในวันพุธที่ 13 ก.พ.56 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากไม่เข้าประชุมตามวันเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ์ กู้ยืมเงินใน ปีการศึกษา 2556  Number of View :880

ประกาศประชุม!!สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน TPA Robo’s Skeet Competition 2013

ประกาศ!!! ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน (TPA Robo’s Skeet Competition 2013) ที่สมัครแข่งขันแล้ว เชิญร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงกฏ กติกา และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการอบรม Number of View :897