แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2557

กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 โดย ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ Number of View :560

ตรวจสุขภาพประจำปี วิศวฯ มช.

ตรวจสุขภาพประจำปี วิศวฯ มช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2556 โดยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 น. – 10.30 น. Number of View :914