ราชบุรีโฮลดิ้งมอบทุน จนท.กรมบ่อแร่ สปป.ลาว เรียนต่อวิศวฯ เหมืองแร่ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  แก่ Mr.Siphone HOMNGEUNE เจ้าหน้าที่กรมบ่อแร่ กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรนานาชาติ) Number of View :501

เชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2014

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2014 ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :632

บ.มูราตะ เข้าพบผู้บริหารคณะและหัวหน้าภาควิชา เพื่อสวัสดีปีใหม่

คณะบุคคลจากบริษัท มูราตะ ได้เข้าพบผู้บริหารคณะ และหัวหน้าภาควิชาฯ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 10.45 น ณ ห้องตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวะ มช Number of View :707

ขอเชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2013

ขอเชิญนักศึกษาฯ ประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมงาน Engineering Career Day 2013 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ***ในงานพบกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนบริษัทชั้นนำต่างๆ มาเปิดบูธสมัครนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา   และ ข้อมูลแนะแนวทางด้านการศึกษาต่อ เอกสารที่ต้องเตรียม – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาใบแจ้งผลการเรียน – รูปถ่าย – ใบ สด.9 (ผู้ชาย) … Continued