ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ในปีนี้ นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายกฤชเทพ สิมลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๐๐๖๐๐๒ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร ตำแหน่งปัจจุบัน : อดีตอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๔๐๖๐๒๒ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม Number of View :732

นักศึกษาวิศวฯ มช. กว่า 1,200 คน ร่วมพิธีไหว้ครู แสดงความกตัญญูกตเวที

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมจิตรำลึกถึงพระคุณและขอขมาครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ Number of View :1477

ความก้าวหน้า New Campus @ วิศวฯ มช.

ตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบทบาทสำคัญในการสร้าง ถ่ายทอด สั่งสมองค์ความรู้ ยืนหยัดด้วยหน้าที่ของสถานศึกษา มุ่งบ่มเพาะวิศวกร “นายช่างเชิงดอย” ผู้เป็นบัณฑิตอันเป็นผลิตผลที่ทรงคุณภาพออกสู่สังคม และประเทศชาติ มากไปกว่านั้นยังมีการพัฒนาการบริการแก่สังคมซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาบ้านเมือง โดยความมุ่งมั่นของบุคคลต้นแบบนายช่างตั้งแต่รุ่นแรกจวบจนรุ่นปัจจุบัน และความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน กอปรกับความศรัทธา และเชื่อมั่นเปรียบดั่งเกราะที่เข้มแข็ง ด้วยศักยภาพที่ชัดเจนนี้ คณะฯ และสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จึงผลักดันโครงการ “การสนับสนุนพัฒนาส่วนงานโดยความร่วมมือระหว่างสมาคม นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (New Campus)” เพื่อร่วมกันพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ทั้งด้านกายภาพ วิชาการ และด้านวิชาชีพ –> สามารถ Download … Continued

บัณฑิตวิศวฯ ซ้อมย่อยวันแรก คณบดีให้โอวาทเป็น “ผู้สร้างทั้งดวงมาน”

บัณฑิตทุกระดับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันแรก 19 มกราคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณบดี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทในการเป็นนายช่างที่มีคุณค่า และการเริ่มต้นชีวิตของการเป็น “ผู้สร้างทั้งดวงมาน” Number of View :741

ปัจฉิมนิเทศว่าที่นายช่าง GEAR 41

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดพิธีปัจฉิมนิมเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556  เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคณบดี พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชากล่าวให้โอวาท และอวยพรนักศึกษาให้ก้าวสู่การเป็น “นายช่าง” ที่ดี ส่วนนักศึกษา Gear 41 ถือโอกาสนี้กล่าวคำอำลาพร้อมขอขมาครูบาอาจารย์ ตลอดจนแสดงความกตัญญูต่อผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้งปริญญาชีวิต และวิชาชีพให้ ร้องเพลงมาร์ชวิศวกรรม และบูมร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายของปีการศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ คุณกนิษฐ์ สารสิน (Gear 13) พิธีกรชื่อดัง มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การพัฒนา ปฏิบัติตนในชีวิตการทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=896 ) Number … Continued