ลูกพ่อวิษณุเชิงดอย “ไหว้ครู” ประจำปี 56

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมจิตรำลึกถึงพระคุณและขอขมาครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. ใต้อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ     วรยศ เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีการเจิมหนังสือ พิธีมอบทุนเรียนดี และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่น รวมถึงเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการแก่คณะ ฯ ตลอดจนรับโอวาทจากคณบดี ซึ่งได้กล่าวถึง  พิธีการไหว้ครูอันเป็นการเรียนรู้เชิงสัญลักษณ์ และเปรียบประหนึ่งว่านักศึกษาหรือ “ผู้โดยสาร” กำลังจะขึ้น “เรือจ้าง” ไปยังอีกฝั่งโดยมี “คนถ่อเรือจ้าง” มายืนรับผู้โดยสาร ความภูมิใจของคนถ่อเรือจ้างไม่ได้อยู่ที่อามิสสินจ้างหรือค่าโดยสารเรือ หรือความตั้งใจที่จะไปถึง  อีกฝั่ง … Continued

ผู้บริหารวิศวฯ มช.พบผู้ปกครอง นศ.ใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2556 วันจันทร์ที่ 27พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบผู้บริหาร รับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ การเรียนการสอน หลักสูตร กิจกรรมต่างๆ พร้อมฟังการเสวนาหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้จบ 4 ปี” และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ กับคณะผู้บริหาร อันเป็นแนวทางในการดูแลบุตรหลานต่อไป นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเข็ม “พระวิษณุกรรม” มหาเทพแห่งการช่างและวิศวการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความ เป็นศิริมงคลของนักศึกษาใหม่ทุกคน และใช้เป็นสัญลักษณ์ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ปกครองจำนวนกว่า 800 คน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ทำให้พิธีดังกล่าวเต็มไปด้วยความปิติยินดี นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเข็ม “พระวิษณุกรรม” มหาเทพแห่งการช่างและวิศวการ … Continued