วสท.ภาคเหนือ 1 จับมือวิศวฯ มช. มอบเครื่องทำปุ๋ยหมักจากวัชพืชแนวกันไฟ ให้สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท NHK Spring (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องจักร  วัสดุและอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วย เครื่องย่อยเศษวัสดุทางการเกษตรแบบพ่วงท้ายรถกระบะ จำนวน 1 ชุด เครื่องผสมและบรรจุดินใส่กระสอบ จำนวน 1 ชุด จักรเย็บกระสอบ จำนวน 1 ชุด และถังพลาสติกเหนียวขนาดความจุ 100 ลิตรจำนวน 10 ใบ เพื่อดำเนินโครงการนำเศษวัชพืชจากบริเวณแนวกันไฟและเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่ามาทำเป็นปุ๋ยหมักแก่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง Number of View :916

นศ.วิศวฯ มช.ระเบิดความคิด พิชิตรางวัลนวัตกรรมประปาเพื่อประชาชน

          นายจิรวัฒน์ เจิดจำรัส นักศึกษาระดับปริญญาโท   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมการประปานครหลวง 2556 ;MWA Innovation Awards 2013 เนื่องในวันแห่งการวิจัยและนวัตกรรมการประปานครหลวง (RDI DAY) 2013 จากการนำเสนอนวัตกรรมประปาเพื่อประชาชน เรื่อง “ระบบประปาในบ้านแห่งอนาคต” Number of View :732