นักศึกษา วิศวฯ มช. รับทุนฯ จากฟูจิคุระ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย ได้แก่นางสาวปลายฟ้า คำมา รหัสนักศึกษา 560610391 (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาแล้ว) และนายสิรวิชญ์ ตาแก้ว รหัสนักศึกษา 570610611 (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4) ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ฟูจิคุระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด Number of View :1510

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา/ ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา/ ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา จำนวน 12 โครงการ ดังนี้   1.2017 Japanese Business Internship Program ณ University of the Ryukyus (UR) รับสมัครผู้ร้วมโครงการ โดยผู้ได้รับตัดเลือกจะได้รับทุน JASSO 160,000 เยน(แบ่งจ่ายสองครั้ง) Download เอกสาร http://inter.oop.cmu.ac.th และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม  –> Click 2.AGU International Short Program รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ณ Aoyama Gakuin … Continued

วิศวฯ เดินหน้า Road Show แนะแนว เผยแพร่หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษา เดินหน้าโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สู่โรงเรียน (Road Show) เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้ข้อแนะนำเรื่องหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเองเพื่อเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ช่องทางการรับเข้า รวมไปจนถึงทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุน “วิศวฯสู่ชุมชน” ที่เปิดโอกาสแก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนดี แต่ฐานะทางครอบครัวไม่เอื้ออำนวย กิจกรรม Road Show นี้ จะมีไปตลอดเดือนกรกฎาคม ซึ่งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา จะเดินทางไปให้ข้อมูลตามโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแรกเริ่มจากช่วงวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ และโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จากนั้นจะแบ่งสายไปยัง จ.เชียงราย ,เพชรบูรณ์ ,อุตรดิตถ์  ,พิษณุโลก และกำแพงเพชรต่อไป … Continued